Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

trang chủ → lô nuôi, lô cặp nuôi 3 ngày, cách bắt số nuôi

VIP Song thủ lotto khung 3 ngày là cách chơi theo kiểu phục kích của soicauxosomb. Chúng tôi tìm kiếm những cặp nào xuất hiện nhiều dấu hiệu nổ sau đó kết hợp với nhiều phương pháp thống kê để chọn ra cặp số nuôi đẹp nhất, trong đó quan trọng nhất là phương pháp soi cầu lô tô.

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh gấp thếp tỉ lệ 1:3:10. Với vốn 6,500,000 thì chơi như sau:

Ngày 1: 20 điểm/cặp

Ngày 2: 60 điểm/cặp

Ngày 3: 200 điểm/cặp 


Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 24/05/2018 -> 26/05

26/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/05/2018 -> 24/05

23/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/05: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 23/05: 49,94 (Ăn 49,94) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/05/2018 -> 23/05

21/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/05: 11,66 (Ăn 11) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 20/05/2018 -> 22/05

20/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/05: 33,88 (Ăn 88) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/05/2018 -> 21/05

19/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/05: 11,66 (Ăn 11,66) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/05/2018 -> 20/05

18/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/05: 18,81 (Ăn 18) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/05/2018 -> 17/05

17/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/05: 78,87 20 điểm/cặp
Ngày 16/05: 78,87 60 điểm/cặp
Ngày 17/05: 78,87 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/05/2018 -> 15/05

14/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/05: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 14/05: 23,32 (Ăn 32) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/05/2018 -> 14/05

12/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/05: 29,92 (Ăn 29,92) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/05/2018 -> 11/05

11/5/2018 1376885 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/05: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 10/05: 23,32 60 điểm/cặp
Ngày 11/05: 23,32 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.