Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

trang chủ → lô nuôi, lô cặp nuôi 3 ngày, cách bắt số nuôi

VIP Song thủ lotto khung 3 ngày là cách chơi theo kiểu phục kích của soicauxosomb. Chúng tôi tìm kiếm những cặp nào xuất hiện nhiều dấu hiệu nổ sau đó kết hợp với nhiều phương pháp thống kê để chọn ra cặp số nuôi đẹp nhất, trong đó quan trọng nhất là phương pháp soi cầu lô tô.

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh gấp thếp tỉ lệ 1:3:10. Với vốn 6,500,000 thì chơi như sau:

Ngày 1: 20 điểm/cặp

Ngày 2: 60 điểm/cặp

Ngày 3: 200 điểm/cặp 


Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/03/2019 -> 21/03

21/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/03/2019 -> 20/03

18/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/03: 13,31 (Ăn 31,31,31) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/03/2019 -> 17/03

17/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/03: 03,30 20 điểm/cặp
Ngày 16/03: 03,30 60 điểm/cặp
Ngày 17/03: 03,30 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/03/2019 -> 14/03

14/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/03: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 13/03: 13,31 60 điểm/cặp
Ngày 14/03: 13,31 (Ăn 13,31,31) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/03/2019 -> 13/03

11/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/03: 15,51 (Ăn 15) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 08/03/2019 -> 10/03

10/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/03: 89,98 20 điểm/cặp
Ngày 09/03: 89,98 60 điểm/cặp
Ngày 10/03: 89,98 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 06/03/2019 -> 08/03

7/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/03: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 07/03: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 08/03: 33,88 (Ăn 33) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/03/2019 -> 05/03

5/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/03: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 04/03: 27,72 60 điểm/cặp
Ngày 05/03: 27,72 (Ăn 72) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 28/02/2019 -> 02/03

2/3/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/02: 44,99 20 điểm/cặp
Ngày 01/03: 44,99 60 điểm/cặp
Ngày 02/03: 44,99 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 25/02/2019 -> 27/02

27/2/2019 1409875 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/02: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 26/02: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 27/02: 33,88 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.