Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

trang chủ → lô nuôi, lô cặp nuôi 3 ngày, cách bắt số nuôi

VIP Song thủ lotto khung 3 ngày là cách chơi theo kiểu phục kích của soicauxosomb. Chúng tôi tìm kiếm những cặp nào xuất hiện nhiều dấu hiệu nổ sau đó kết hợp với nhiều phương pháp thống kê để chọn ra cặp số nuôi đẹp nhất, trong đó quan trọng nhất là phương pháp soi cầu lô tô.

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh gấp thếp tỉ lệ 1:3:10. Với vốn 6,500,000 thì chơi như sau:

Ngày 1: 20 điểm/cặp

Ngày 2: 60 điểm/cặp

Ngày 3: 200 điểm/cặp 


Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 20/04/2018 -> 22/04

22/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/04/2018 -> 21/04

19/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/04: 13,31 (Ăn 13,13,31) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/04/2018 -> 18/04

18/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/04: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 17/04: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 18/04: 33,88 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 14/04/2018 -> 16/04

15/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/04: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 15/04: 13,31 (Ăn 13,31) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 11/04/2018 -> 13/04

13/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/04: 89,98 20 điểm/cặp
Ngày 12/04: 89,98 60 điểm/cặp
Ngày 13/04: 89,98 (Ăn 98) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 09/04/2018 -> 11/04

10/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/04: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 10/04: 67,76 (Ăn 67) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 06/04/2018 -> 08/04

8/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/04: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 07/04: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 08/04: 24,42 (Ăn 42) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/04/2018 -> 07/04

5/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/04: 13,31 (Ăn 13) 20 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/04/2018 -> 05/04

4/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/04: 9,90 20 điểm/cặp
Ngày 04/04: 9,90 (Ăn 09) 60 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 02/04/2018 -> 04/04

2/4/2018 1373646 Song thủ khung 3 ngày - 500k/khung

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/04: 24,42 (Ăn 42) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.