Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

trang chủ → cao thủ chốt số - tổng kết hiệu quả lịch sử chốt số của cao thủ

VIP Đẳng cấp cao thủ là nơi tổng hợp phần chốt số của 3 cao thủ có thể nói là đang hô mưa gọi gió, cơn ác mộng của mọi chủ lô. Thấy kết cặp nào thì anh em cứ tự tin vào tiền, tỉ lệ ăn khá cao, các cao thủ hiếm khi nào trượt quá 2 khung/tháng. Các cao thủ sử dụng soi cầu xổ sổ để bắt số là chủ đạo

 Cao thủ Hùng Cường: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/76-cao-thu-chot-so-hung-cuong

Cao thủ Thái Sơn: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/77-cao-thu-chot-so-thai-son

Cao thủ Gia Long: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/75-cao-thu-chot-so-gia-long  

Hướng dẫn vào tiền:

- Theo hướng dẫn của từng cao thủ

 


Cao thủ chốt số ngày 23/09

23/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/09/2018 -> 25/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 23/09/2018 -> 25/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 22/09/2018 -> 24/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 22/09

22/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/09/2018 -> 23/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp
Ngày 2: 36,6360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 22/09/2018 -> 24/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 22/09/2018 -> 24/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 21/09

21/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/09/2018 -> 23/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 36,6320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 19/09/2018 -> 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp
Ngày 3: 67,76200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 21/09/2018 -> 23/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 20/09

20/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 46,6420 điểm/cặp
Ngày 2: 46,6460 điểm/cặp
Ngày 3: 46,64200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 19/09/2018 -> 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 93,6120 điểm/cặp
Ngày 2: 93,6160 điểm/cặp
Ngày 3: 93,61200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 19/09

19/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 46,6420 điểm/cặp
Ngày 2: 46,6460 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 19/09/2018 -> 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 93,6120 điểm/cặp
Ngày 2: 93,6160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 18/09

18/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 46,6420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 93,6120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 17/09

17/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp
Ngày 3: 67,76200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp
Ngày 2: 12,2160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 16/09

16/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 15/09

15/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/09

14/9/2018 1343336 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 14/09/2018 -> 16/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 46,6420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 14/09/2018 -> 16/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 12/09/2018 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 48,8420 điểm/cặp
Ngày 2: 48,8460 điểm/cặp
Ngày 3: 48,84200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.