Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

trang chủ → cao thủ chốt số - tổng kết hiệu quả lịch sử chốt số của cao thủ

VIP Đẳng cấp cao thủ là nơi tổng hợp phần chốt số của 3 cao thủ có thể nói là đang hô mưa gọi gió, cơn ác mộng của mọi chủ lô. Thấy kết cặp nào thì anh em cứ tự tin vào tiền, tỉ lệ ăn khá cao, các cao thủ hiếm khi nào trượt quá 2 khung/tháng. Các cao thủ sử dụng soi cầu xổ sổ để bắt số là chủ đạo

 Cao thủ Hùng Cường: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/76-cao-thu-chot-so-hung-cuong

Cao thủ Thái Sơn: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/77-cao-thu-chot-so-thai-son

Cao thủ Gia Long: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/75-cao-thu-chot-so-gia-long  

Hướng dẫn vào tiền:

- Theo hướng dẫn của từng cao thủ

 


Cao thủ chốt số ngày 16/01

16/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 16/01/2019 -> 18/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 16/01/2019 -> 18/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
Ngày 2: 00,5560 điểm/cặp
Ngày 3: 00,55200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 15/01

15/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 15/01/2019 -> 17/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/01/2019 -> 15/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp
Ngày 3: 07,70200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
Ngày 2: 00,5560 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/01

14/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/01/2019 -> 14/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp
Ngày 2: 35,5360 điểm/cặp
Ngày 3: 35,53200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/01/2019 -> 15/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/01/2019 -> 16/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/01

13/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/01/2019 -> 14/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp
Ngày 2: 35,5360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/01/2019 -> 15/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 12/01/2019 -> 14/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 14,4120 điểm/cặp
Ngày 2: 14,4160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 12/01

12/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/01/2019 -> 14/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/01/2019 -> 12/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp
Ngày 3: 23,32200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 12/01/2019 -> 14/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 14,4120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 11/01

11/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 09/01/2019 -> 11/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp
Ngày 2: 11,6660 điểm/cặp
Ngày 3: 11,66200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/01/2019 -> 12/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/01/2019 -> 13/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 10/01

10/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 09/01/2019 -> 11/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp
Ngày 2: 11,6660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/01/2019 -> 12/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/01/2019 -> 10/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp
Ngày 3: 49,94200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 09/01

9/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 09/01/2019 -> 11/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/01/2019 -> 11/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/01/2019 -> 10/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 08/01

8/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 06/01/2019 -> 08/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp
Ngày 3: 07,70200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/01/2019 -> 10/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/01/2019 -> 10/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 07/01

7/1/2019 1401614 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 06/01/2019 -> 08/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 07/01/2019 -> 09/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 05/01/2019 -> 07/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp
Ngày 3: 07,70200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.