Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

trang chủ → cao thủ chốt số - tổng kết hiệu quả lịch sử chốt số của cao thủ

VIP Đẳng cấp cao thủ là nơi tổng hợp phần chốt số của 3 cao thủ có thể nói là đang hô mưa gọi gió, cơn ác mộng của mọi chủ lô. Thấy kết cặp nào thì anh em cứ tự tin vào tiền, tỉ lệ ăn khá cao, các cao thủ hiếm khi nào trượt quá 2 khung/tháng. Các cao thủ sử dụng soi cầu xổ sổ để bắt số là chủ đạo

 Cao thủ Hùng Cường: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/76-cao-thu-chot-so-hung-cuong

Cao thủ Thái Sơn: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/77-cao-thu-chot-so-thai-son

Cao thủ Gia Long: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/75-cao-thu-chot-so-gia-long  

Hướng dẫn vào tiền:

- Theo hướng dẫn của từng cao thủ

 


Cao thủ chốt số ngày 15/08

15/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 14/08/2018 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 14/08/2018 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/08/2018 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp
Ngày 2: 29,9260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/08

14/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 14/08/2018 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 14/08/2018 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/08/2018 -> 16/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/08

13/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 13/08/2018 -> 15/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/08/2018 -> 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 12/08/2018 -> 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp
Ngày 2: 02,2060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 12/08

12/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/08/2018 -> 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp
Ngày 2: 33,8860 điểm/cặp
Ngày 3: 33,88200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/08/2018 -> 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 12/08/2018 -> 14/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 11/08

11/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/08/2018 -> 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp
Ngày 2: 33,8860 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 11/08/2018 -> 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/08/2018 -> 13/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 10/08

10/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/08/2018 -> 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/08/2018 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp
Ngày 3: 27,72200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 10/08/2018 -> 12/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 09/08

9/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/08/2018 -> 09/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp
Ngày 2: 24,4260 điểm/cặp
Ngày 3: 24,42200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/08/2018 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/08/2018 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp
Ngày 2: 68,8660 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 08/08

8/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/08/2018 -> 09/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp
Ngày 2: 24,4260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/08/2018 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/08/2018 -> 10/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 07/08

7/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/08/2018 -> 09/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 07/08/2018 -> 09/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 05/08/2018 -> 07/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 85,2120 điểm/cặp
Ngày 2: 85,2160 điểm/cặp
Ngày 3: 85,21200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 06/08

6/8/2018 1322509 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 06/08/2018 -> 08/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 05/08/2018 -> 07/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 05/08/2018 -> 07/08: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 85,2120 điểm/cặp
Ngày 2: 85,2160 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.