Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

trang chủ → cao thủ chốt số - tổng kết hiệu quả lịch sử chốt số của cao thủ

VIP Đẳng cấp cao thủ là nơi tổng hợp phần chốt số của 3 cao thủ có thể nói là đang hô mưa gọi gió, cơn ác mộng của mọi chủ lô. Thấy kết cặp nào thì anh em cứ tự tin vào tiền, tỉ lệ ăn khá cao, các cao thủ hiếm khi nào trượt quá 2 khung/tháng. Các cao thủ sử dụng soi cầu xổ sổ để bắt số là chủ đạo

 Cao thủ Hùng Cường: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/76-cao-thu-chot-so-hung-cuong

Cao thủ Thái Sơn: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/77-cao-thu-chot-so-thai-son

Cao thủ Gia Long: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/75-cao-thu-chot-so-gia-long  

Hướng dẫn vào tiền:

- Theo hướng dẫn của từng cao thủ

 


Cao thủ chốt số ngày 25/02

25/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp
Ngày 2: 17,7160 điểm/cặp
Ngày 3: 17,71200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 25/02/2018 -> 27/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp
Ngày 3: 23,32200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp
Ngày 2: 17,7160 điểm/cặp
Ngày 3: 17,71200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 25/02/2018 -> 27/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp
Ngày 3: 23,32200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 24/02

24/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp
Ngày 2: 17,7160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 24/02/2018 -> 26/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp
Ngày 2: 17,7160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 24/02/2018 -> 26/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 08,8020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 23/02

23/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 22/02

22/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp
Ngày 2: 89,9860 điểm/cặp
Ngày 3: 89,98200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp
Ngày 3: 26,62200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp
Ngày 3: 04,40200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp
Ngày 2: 89,9860 điểm/cặp
Ngày 3: 89,98200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp
Ngày 3: 26,62200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp
Ngày 3: 04,40200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 21/02

21/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp
Ngày 2: 89,9860 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp
Ngày 2: 89,9860 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 20/02

20/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/02

13/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp
Ngày 2: 37,7360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp
Ngày 2: 12,2160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
Ngày 2: 34,4360 điểm/cặp
Ngày 3: 34,43200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp
Ngày 2: 37,7360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp
Ngày 2: 12,2160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
Ngày 2: 34,4360 điểm/cặp
Ngày 3: 34,43200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 12/02

12/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
Ngày 2: 34,4360 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 37,7320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/02/2018 -> 14/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
Ngày 2: 34,4360 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 11/02

11/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/02/2018 -> 11/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp
Ngày 3: 27,72200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/02/2018 -> 11/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp
Ngày 3: 27,72200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2018 -> 13/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 10/02

10/2/2018 1239865 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 08/02/2018 -> 10/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp
Ngày 3: 04,40200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/02/2018 -> 11/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/02/2018 -> 10/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03,3020 điểm/cặp
Ngày 2: 03,3060 điểm/cặp
Ngày 3: 03,30200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 08/02/2018 -> 10/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp
Ngày 3: 04,40200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/02/2018 -> 11/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp
Ngày 2: 27,7260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/02/2018 -> 10/02: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03,3020 điểm/cặp
Ngày 2: 03,3060 điểm/cặp
Ngày 3: 03,30200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.