Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

trang chủ → cao thủ chốt số - tổng kết hiệu quả lịch sử chốt số của cao thủ

VIP Đẳng cấp cao thủ là nơi tổng hợp phần chốt số của 3 cao thủ có thể nói là đang hô mưa gọi gió, cơn ác mộng của mọi chủ lô. Thấy kết cặp nào thì anh em cứ tự tin vào tiền, tỉ lệ ăn khá cao, các cao thủ hiếm khi nào trượt quá 2 khung/tháng. Các cao thủ sử dụng soi cầu xổ sổ để bắt số là chủ đạo

 Cao thủ Hùng Cường: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/76-cao-thu-chot-so-hung-cuong

Cao thủ Thái Sơn: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/77-cao-thu-chot-so-thai-son

Cao thủ Gia Long: http://soicauxosomb.com/phuong-phap-du-doan/75-cao-thu-chot-so-gia-long  

Hướng dẫn vào tiền:

- Theo hướng dẫn của từng cao thủ

 


Cao thủ chốt số ngày 26/05

26/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 24/05/2018 -> 26/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp
Ngày 3: 22,77200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 26/05/2018 -> 28/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 26/05/2018 -> 28/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 25/05

25/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 24/05/2018 -> 26/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 25/05/2018 -> 27/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 25/05/2018 -> 27/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 24/05

24/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 24/05/2018 -> 26/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 22/05/2018 -> 24/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp
Ngày 3: 26,62200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 24/05/2018 -> 26/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 23/05

23/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/05/2018 -> 23/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 78,8720 điểm/cặp
Ngày 2: 78,8760 điểm/cặp
Ngày 3: 78,87200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 22/05/2018 -> 24/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
Ngày 2: 26,6260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 22/05/2018 -> 24/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp
Ngày 2: 04,4060 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 22/05

22/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/05/2018 -> 23/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 78,8720 điểm/cặp
Ngày 2: 78,8760 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 22/05/2018 -> 24/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 22/05/2018 -> 24/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 04,4020 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 21/05

21/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/05/2018 -> 23/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 78,8720 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/05/2018 -> 22/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 21/05/2018 -> 23/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 44,1220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 20/05

20/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/05/2018 -> 20/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 13,3120 điểm/cặp
Ngày 2: 13,3160 điểm/cặp
Ngày 3: 13,31200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/05/2018 -> 22/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 19/05/2018 -> 21/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp
Ngày 2: 29,9260 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 19/05

19/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/05/2018 -> 20/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 13,3120 điểm/cặp
Ngày 2: 13,3160 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 18/05/2018 -> 20/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 45,5420 điểm/cặp
Ngày 2: 45,5460 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 19/05/2018 -> 21/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 18/05

18/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/05/2018 -> 20/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 13,3120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 18/05/2018 -> 20/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 45,5420 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 18/05/2018 -> 20/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 17/05

17/5/2018 1282276 Đẳng cấp cao thủ - Miễn phí

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 17/05/2018 -> 19/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 15/05/2018 -> 17/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp
Ngày 2: 01,1060 điểm/cặp
Ngày 3: 01,10200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 16/05/2018 -> 18/05: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp
Ngày 2: 29,9260 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.