HIỆN KÊNH NẠP THẺ CÀO ĐANG ĐƯỢC BẢO TRÌ.
NÊN CHÚNG TÔI SẼ MỞ SỐ MIỄN PHÍ CHO TOÀN BỘ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN

Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

trang chủ → lotto cặp nuôi 2 ngày, cặp nuôi, lotto nuôi 2 ngày

VIP Song thủ lotto khung 2 ngày là tinh hoa được lựa chọn mỗi ngày từ 5050 căp số. Cặp số được chọn có nhiều cầu được soi, cầu dài ngày và ăn đều, nhịp đều đặn, tần suất về dày, thường có xu hướng ăn ngay ngày đầu

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh nuôi trong 2 ngày, vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3. Với vốn 3f triệu:

- Ngày 1: 30 điểm/cặp 

- Ngày 2: 90 điểm/cặp.

 --> Khi hết khung thì chơi lai theo mức vào tiền của ngày 1: 30 điểm/cặp.


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 21/03/2018 -> 22/03

22/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/03: 57,75 10 điểm/cặp
Ngày 22/03: 57,75 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 20/03/2018 -> 21/03

20/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/03: 27,72 (Ăn 27,27) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 19/03/2018 -> 20/03

19/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/03: 38,83 (Ăn 83) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 17/03/2018 -> 18/03

18/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/03: 29,92 10 điểm/cặp
Ngày 18/03: 29,92 (Ăn 92) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 15/03/2018 -> 16/03

16/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/03: 35,53 10 điểm/cặp
Ngày 16/03: 35,53 (Ăn 35) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 14/03/2018 -> 15/03

14/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/03: 25,52 (Ăn 25) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 12/03/2018 -> 13/03

13/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/03: 11,66 10 điểm/cặp
Ngày 13/03: 11,66 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 11/03/2018 -> 12/03

11/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/03: 22,77 (Ăn 22) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 10/03/2018 -> 11/03

10/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/03: 19,91 (Ăn 91) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 09/03/2018 -> 10/03

9/3/2018 630658 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/03: 35,53 (Ăn 53) 10 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.