Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

trang chủ → lotto cặp nuôi 2 ngày, cặp nuôi, lotto nuôi 2 ngày

VIP Song thủ lotto khung 2 ngày là tinh hoa được lựa chọn mỗi ngày từ 5050 căp số. Cặp số được chọn có nhiều cầu được soi, cầu dài ngày và ăn đều, nhịp đều đặn, tần suất về dày, thường có xu hướng ăn ngay ngày đầu

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh nuôi trong 2 ngày, vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3. Với vốn 3f triệu:

- Ngày 1: 30 điểm/cặp 

- Ngày 2: 90 điểm/cặp.

 --> Khi hết khung thì chơi lai theo mức vào tiền của ngày 1: 30 điểm/cặp.


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 16/02/2019 -> 17/02

17/2/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 14/02/2019 -> 15/02

15/2/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/02: 24,42 10 điểm/cặp
Ngày 15/02: 24,42 (Ăn 24) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 11/02/2019 -> 12/02

11/2/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 14,41 (Ăn 41,41) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 09/02/2019 -> 10/02

10/2/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/02: 49,94 10 điểm/cặp
Ngày 10/02: 49,94 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 03/02/2019 -> 04/02

4/2/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 49,94 10 điểm/cặp
Ngày 04/02: 49,94 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 01/02/2019 -> 02/02

2/2/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 58,85 10 điểm/cặp
Ngày 02/02: 58,85 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 30/01/2019 -> 31/01

31/1/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/01: 67,76 10 điểm/cặp
Ngày 31/01: 67,76 (Ăn 67) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 29/01/2019 -> 30/01

29/1/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/01: 27,72 (Ăn 72) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 27/01/2019 -> 28/01

28/1/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/01: 11,66 10 điểm/cặp
Ngày 28/01: 11,66 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 25/01/2019 -> 26/01

26/1/2019 662924 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/01: 68,86 10 điểm/cặp
Ngày 26/01: 68,86 (Ăn 86) 30 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.