Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

trang chủ → lotto cặp nuôi 2 ngày, cặp nuôi, lotto nuôi 2 ngày

VIP Song thủ lotto khung 2 ngày là tinh hoa được lựa chọn mỗi ngày từ 5050 căp số. Cặp số được chọn có nhiều cầu được soi, cầu dài ngày và ăn đều, nhịp đều đặn, tần suất về dày, thường có xu hướng ăn ngay ngày đầu

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh nuôi trong 2 ngày, vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3. Với vốn 3f triệu:

- Ngày 1: 30 điểm/cặp 

- Ngày 2: 90 điểm/cặp.

 --> Khi hết khung thì chơi lai theo mức vào tiền của ngày 1: 30 điểm/cặp.


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 11/12/2018 -> 12/12

12/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 10/12/2018 -> 11/12

10/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 08/12/2018 -> 09/12

9/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/12: 3,30 10 điểm/cặp
Ngày 09/12: 3,30 (Ăn 03) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 07/12/2018 -> 08/12

7/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/12: 27,72 (Ăn 72) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 06/12/2018 -> 07/12

6/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/12: 6,60 (Ăn 06) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 04/12/2018 -> 05/12

5/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/12: 89,98 10 điểm/cặp
Ngày 05/12: 89,98 (Ăn 89,98) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 03/12/2018 -> 04/12

3/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/12: 27,72 (Ăn 27) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 02/12/2018 -> 03/12

2/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/12: 68,86 (Ăn 68) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 30/11/2018 -> 01/12

1/12/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/11: 09,90 10 điểm/cặp
Ngày 01/12: 09,90 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 28/11/2018 -> 29/11

29/11/2018 655991 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/11: 18,81 10 điểm/cặp
Ngày 29/11: 18,81 30 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.