Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

trang chủ → lotto cặp nuôi 2 ngày, cặp nuôi, lotto nuôi 2 ngày

VIP Song thủ lotto khung 2 ngày là tinh hoa được lựa chọn mỗi ngày từ 5050 căp số. Cặp số được chọn có nhiều cầu được soi, cầu dài ngày và ăn đều, nhịp đều đặn, tần suất về dày, thường có xu hướng ăn ngay ngày đầu

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh nuôi trong 2 ngày, vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3. Với vốn 3f triệu:

- Ngày 1: 30 điểm/cặp 

- Ngày 2: 90 điểm/cặp.

 --> Khi hết khung thì chơi lai theo mức vào tiền của ngày 1: 30 điểm/cặp.


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 20/03/2019 -> 21/03

21/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 18/03/2019 -> 19/03

19/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/03: 44,99 10 điểm/cặp
Ngày 19/03: 44,99 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 16/03/2019 -> 17/03

17/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/03: 68,86 10 điểm/cặp
Ngày 17/03: 68,86 (Ăn 68) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 14/03/2019 -> 15/03

15/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/03: 03,30 10 điểm/cặp
Ngày 15/03: 03,30 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 13/03/2019 -> 14/03

13/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/03: 15,51 (Ăn 15) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 12/03/2019 -> 13/03

12/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/03: 68,86 (Ăn 86) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 10/03/2019 -> 11/03

11/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/03: 44,99 10 điểm/cặp
Ngày 11/03: 44,99 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 08/03/2019 -> 09/03

9/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/03: 68,86 10 điểm/cặp
Ngày 09/03: 68,86 (Ăn 68) 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 07/03/2019 -> 08/03

8/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/03: 34,43 10 điểm/cặp
Ngày 08/03: 34,43 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 05/03/2019 -> 06/03

6/3/2019 667536 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/03: 13,31 10 điểm/cặp
Ngày 06/03: 13,31 30 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.