Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

trang chủ → lotto cặp nuôi 2 ngày, cặp nuôi, lotto nuôi 2 ngày

VIP Song thủ lotto khung 2 ngày là tinh hoa được lựa chọn mỗi ngày từ 5050 căp số. Cặp số được chọn có nhiều cầu được soi, cầu dài ngày và ăn đều, nhịp đều đặn, tần suất về dày, thường có xu hướng ăn ngay ngày đầu

 

Hướng dẫn vào tiền:

Đánh nuôi trong 2 ngày, vào tiền gấp thếp theo tỉ lệ 1:3. Với vốn 3f triệu:

- Ngày 1: 30 điểm/cặp 

- Ngày 2: 90 điểm/cặp.

 --> Khi hết khung thì chơi lai theo mức vào tiền của ngày 1: 30 điểm/cặp.


Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 24/02/2018 -> 25/02

25/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/02: 15,51 10 điểm/cặp
Ngày 25/02: 15,51 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/02: 15,51 10 điểm/cặp
Ngày 25/02: 15,51 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 22/02/2018 -> 23/02

23/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/02: 26,62 10 điểm/cặp
Ngày 23/02: 26,62 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/02: 26,62 10 điểm/cặp
Ngày 23/02: 26,62 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 20/02/2018 -> 21/02

21/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 08,80 10 điểm/cặp
Ngày 21/02: 08,80 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 08,80 10 điểm/cặp
Ngày 21/02: 08,80 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 12/02/2018 -> 13/02

13/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/02: 12,21 10 điểm/cặp
Ngày 13/02: 12,21 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/02: 12,21 10 điểm/cặp
Ngày 13/02: 12,21 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 10/02/2018 -> 11/02

11/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/02: 34,43 10 điểm/cặp
Ngày 11/02: 34,43 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/02: 34,43 10 điểm/cặp
Ngày 11/02: 34,43 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 08/02/2018 -> 09/02

9/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 23,32 10 điểm/cặp
Ngày 09/02: 23,32 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 23,32 10 điểm/cặp
Ngày 09/02: 23,32 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 06/02/2018 -> 07/02

7/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/02: 03,30 10 điểm/cặp
Ngày 07/02: 03,30 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/02: 03,30 10 điểm/cặp
Ngày 07/02: 03,30 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 05/02/2018 -> 06/02

5/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/02: 7,70 (Ăn 07) 10 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/02: 7,70 (Ăn 07) 10 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 03/02/2018 -> 04/02

4/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 05,50 10 điểm/cặp
Ngày 04/02: 05,50 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 05,50 10 điểm/cặp
Ngày 04/02: 05,50 30 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 2 ngày từ 01/02/2018 -> 02/02

2/2/2018 628864 Song thủ khung 2 ngày - 500k/khung

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 39,93 10 điểm/cặp
Ngày 02/02: 39,93 30 điểm/cặp

Với số vốn dưới 1,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 2 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 39,93 10 điểm/cặp
Ngày 02/02: 39,93 30 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.