Cao thủ chốt số - Gia Long

trang chủ → cao thủ chốt số - gia long

Cao thủ chốt số Gia Long là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/06/2018 -> 23/06

23/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/06/2018: 18,81 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/06/2018 -> 20/06

20/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/06: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 19/06: 67,76 60 điểm/cặp
Ngày 20/06: 67,76 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 15/06/2018 -> 17/06

17/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/06: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 16/06: 27,72 60 điểm/cặp
Ngày 17/06: 27,72 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 14/06/2018 -> 16/06

14/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/06: 27,72 (Ăn 72) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 13/06/2018 -> 15/06

13/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/06: 25,52 (Ăn 52) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/06/2018 -> 14/06

12/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/06: 67,22 (Ăn 67) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/06/2018 -> 12/06

11/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/06: 28,82 20 điểm/cặp
Ngày 11/06: 28,82 (Ăn 28) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 09/06/2018 -> 11/06

9/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/06: 25,52 (Ăn 52) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/06/2018 -> 09/06

8/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/06: 8,80 20 điểm/cặp
Ngày 08/06: 8,80 (Ăn 80) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 06/06/2018 -> 08/06

6/6/2018 214522 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/06: 11,66 (Ăn 11) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.