Cao thủ chốt số - Gia Long

trang chủ → cao thủ chốt số - gia long

Cao thủ chốt số Gia Long là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 17/02/2019 -> 19/02

19/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/02/2019: 15,51 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 16/02/2019 -> 18/02

16/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/02: 26,62 (Ăn 26) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 14/02/2019 -> 16/02

15/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/02: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 15/02: 24,42 (Ăn 24) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/02/2019 -> 12/02

11/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/02: 3,30 20 điểm/cặp
Ngày 11/02: 3,30 (Ăn 03) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 09/02/2019 -> 11/02

9/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/02: 15,51 (Ăn 15) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 04/02/2019 -> 06/02

4/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/02: 79,97 (Ăn 97) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 02/02/2019 -> 04/02

3/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/02: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 03/02: 27,72 (Ăn 27) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 01/02/2019 -> 03/02

1/2/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 49,94 (Ăn 49) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 31/01/2019 -> 02/02

31/1/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/01: 67,76 (Ăn 67) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 30/01/2019 -> 01/02

30/1/2019 290998 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/01: 8,80 (Ăn 08) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.