Cao thủ chốt số - Gia Long

trang chủ → cao thủ chốt số - gia long

Cao thủ chốt số Gia Long là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 23/02/2018 -> 25/02

25/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/02: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 24/02: 17,71 60 điểm/cặp
Ngày 25/02: 17,71 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/02: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 24/02: 17,71 60 điểm/cặp
Ngày 25/02: 17,71 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 20/02/2018 -> 22/02

22/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 89,98 20 điểm/cặp
Ngày 21/02: 89,98 60 điểm/cặp
Ngày 22/02: 89,98 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 89,98 20 điểm/cặp
Ngày 21/02: 89,98 60 điểm/cặp
Ngày 22/02: 89,98 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/02/2018 -> 14/02

14/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/02: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 13/02: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 14/02: 37,73 (Ăn 73) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/02: 37,73 20 điểm/cặp
Ngày 13/02: 37,73 60 điểm/cặp
Ngày 14/02: 37,73 (Ăn 73) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 11/02/2018 -> 13/02

11/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 22,77 (Ăn 22) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 22,77 (Ăn 22) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 08/02/2018 -> 10/02

10/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 09/02: 4,40 60 điểm/cặp
Ngày 10/02: 4,40 (Ăn 04,40) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 09/02: 4,40 60 điểm/cặp
Ngày 10/02: 4,40 (Ăn 04,40) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/02/2018 -> 09/02

7/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/02: 1,10 (Ăn 01,01) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/02: 1,10 (Ăn 01,01) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 06/02/2018 -> 08/02

6/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/02: 37,73 (Ăn 37,73) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/02: 37,73 (Ăn 37,73) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 04/02/2018 -> 06/02

5/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/02: 7,70 20 điểm/cặp
Ngày 05/02: 7,70 (Ăn 07) 60 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/02: 7,70 20 điểm/cặp
Ngày 05/02: 7,70 (Ăn 07) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 01/02/2018 -> 03/02

3/2/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 1,10 20 điểm/cặp
Ngày 02/02: 1,10 60 điểm/cặp
Ngày 03/02: 1,10 (Ăn 01,10) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/02: 1,10 20 điểm/cặp
Ngày 02/02: 1,10 60 điểm/cặp
Ngày 03/02: 1,10 (Ăn 01,10) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 29/01/2018 -> 31/01

31/1/2018 176308 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/01: 59,95 20 điểm/cặp
Ngày 30/01: 59,95 60 điểm/cặp
Ngày 31/01: 59,95 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/01: 59,95 20 điểm/cặp
Ngày 30/01: 59,95 60 điểm/cặp
Ngày 31/01: 59,95 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.