Cao thủ chốt số - Gia Long

trang chủ → cao thủ chốt số - gia long

Cao thủ chốt số Gia Long là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 11/12/2018 -> 13/12

13/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/12/2018: 27,72 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/12/2018 -> 12/12

10/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/12: 17,71 (Ăn 71) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 08/12/2018 -> 10/12

9/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/12: 48,84 20 điểm/cặp
Ngày 09/12: 48,84 (Ăn 48,84) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 05/12/2018 -> 07/12

7/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/12: 07,70 20 điểm/cặp
Ngày 06/12: 07,70 60 điểm/cặp
Ngày 07/12: 07,70 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 04/12/2018 -> 06/12

4/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/12: 26,62 (Ăn 62) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 03/12/2018 -> 05/12

3/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/12: 67,76 (Ăn 67) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 02/12/2018 -> 04/12

2/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/12: 56,65 (Ăn 56) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 01/12/2018 -> 03/12

1/12/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/12: 26,62 (Ăn 26) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 29/11/2018 -> 01/12

30/11/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/11: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 30/11: 26,62 (Ăn 26) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 26/11/2018 -> 28/11

28/11/2018 273488 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/11: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 27/11: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 28/11: 49,94 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.