Cao thủ chốt số - Gia Long

trang chủ → cao thủ chốt số - gia long

Cao thủ chốt số Gia Long là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 14/08/2018 -> 16/08

16/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/08: 38,83 20 điểm/cặp
Ngày 15/08: 38,83 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 13/08/2018 -> 15/08

13/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/08: 67,76 (Ăn 67) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/08/2018 -> 12/08

12/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/08: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 11/08: 33,88 60 điểm/cặp
Ngày 12/08: 33,88 (Ăn 33) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/08/2018 -> 09/08

9/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/08: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 08/08: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 09/08: 24,42 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 06/08/2018 -> 08/08

6/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/08: 27,72 (Ăn 27,27,72) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 05/08/2018 -> 07/08

5/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/08: 38,83 (Ăn 38) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 04/08/2018 -> 06/08

4/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/08: 14,41 (Ăn 14,41) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 01/08/2018 -> 03/08

3/8/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/08: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 02/08: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 03/08: 26,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 30/07/2018 -> 01/08

31/7/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/07: 2,20 20 điểm/cặp
Ngày 31/07: 2,20 (Ăn 02) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 27/07/2018 -> 29/07

29/7/2018 233314 Cao thủ chốt số - Gia Long

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/07: 29,92 20 điểm/cặp
Ngày 28/07: 29,92 60 điểm/cặp
Ngày 29/07: 29,92 (Ăn 92,92,92) 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.