Cao thủ chốt số - Gia Long

trang chủ → cao thủ chốt số - gia long

Cao thủ chốt số Gia Long là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 21/04/2018 -> 23/04

23/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/04/2018: 56,65 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 19/04/2018 -> 21/04

20/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/04: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 20/04: 22,77 (Ăn 22,77) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 18/04/2018 -> 20/04

18/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/04: 0,55 (Ăn 55) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 15/04/2018 -> 17/04

17/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/04: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 16/04: 36,63 60 điểm/cặp
Ngày 17/04: 36,63 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 12/04/2018 -> 14/04

14/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/04: 04,40 20 điểm/cặp
Ngày 13/04: 04,40 60 điểm/cặp
Ngày 14/04: 04,40 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 10/04/2018 -> 12/04

11/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/04: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 11/04: 36,63 (Ăn 63) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 07/04/2018 -> 09/04

9/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/04: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 08/04: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 09/04: 58,85 (Ăn 85) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 04/04/2018 -> 06/04

6/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/04: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 05/04: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 06/04: 24,42 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 02/04/2018 -> 04/04

3/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/04: 7,70 20 điểm/cặp
Ngày 03/04: 7,70 (Ăn 07) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Gia Long từ ngày 30/03/2018 -> 01/04

1/4/2018 194769 Cao thủ chốt số - Gia Long

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/03: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 31/03: 27,72 60 điểm/cặp
Ngày 01/04: 27,72 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.