Cao thủ chốt số - Hùng Cường

trang chủ → cao thủ chốt số - hùng cường

Cao thủ chốt số Hùng Cường là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 21/04/2018 -> 23/04

23/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/04/2018: 56,65 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/04/2018 -> 22/04

20/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/04: 13,31 (Ăn 13) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 19/04/2018 -> 21/04

19/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/04: 13,31 (Ăn 13,13,31) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 17/04/2018 -> 19/04

18/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/04: 28,82 20 điểm/cặp
Ngày 18/04: 28,82 (Ăn 82) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

16/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/04: 67,76 (Ăn 76) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 15/04/2018 -> 17/04

15/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/04: 84,20 (Ăn 84,84) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/04/2018 -> 15/04

14/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/04: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 14/04: 67,76 (Ăn 67) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/04/2018 -> 12/04

12/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/04: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 11/04: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 12/04: 24,42 (Ăn 42) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/04/2018 -> 11/04

9/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/04: 36,63 (Ăn 36) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 06/04/2018 -> 08/04

8/4/2018 499810 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/04: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 07/04: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 08/04: 49,94 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.