Cao thủ chốt số - Hùng Cường

trang chủ → cao thủ chốt số - hùng cường

Cao thủ chốt số Hùng Cường là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 19/11/2018 -> 21/11

21/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/11: 00,55 20 điểm/cặp
Ngày 20/11: 00,55 60 điểm/cặp
Ngày 21/11: 00,55 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 16/11/2018 -> 18/11

18/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/11: 16,61 20 điểm/cặp
Ngày 17/11: 16,61 60 điểm/cặp
Ngày 18/11: 16,61 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/11/2018 -> 15/11

15/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/11: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 14/11: 35,53 60 điểm/cặp
Ngày 15/11: 35,53 (Ăn 35) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/11/2018 -> 12/11

12/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/11: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 11/11: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 12/11: 49,94 (Ăn 94) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 07/11/2018 -> 09/11

9/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/11: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 08/11: 57,75 60 điểm/cặp
Ngày 09/11: 57,75 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 06/11/2018 -> 08/11

6/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/11: 57,75 (Ăn 57) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 03/11/2018 -> 05/11

5/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/11: 39,93 20 điểm/cặp
Ngày 04/11: 39,93 60 điểm/cặp
Ngày 05/11: 39,93 (Ăn 39) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 02/11/2018 -> 04/11

2/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/11: 49,94 (Ăn 94) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 01/11/2018 -> 03/11

1/11/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/11: 5,50 (Ăn 50) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 29/10/2018 -> 31/10

31/10/2018 697819 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/10: 49,94 20 điểm/cặp
Ngày 30/10: 49,94 60 điểm/cặp
Ngày 31/10: 49,94 (Ăn 94) 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.