Cao thủ chốt số - Hùng Cường

trang chủ → cao thủ chốt số - hùng cường

Cao thủ chốt số Hùng Cường là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 18/03/2019 -> 20/03

20/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/03: 28,82 20 điểm/cặp
Ngày 19/03: 28,82 60 điểm/cặp
Ngày 20/03: 28,82 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 17/03/2019 -> 19/03

17/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/03: 15,51 (Ăn 51,51) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 16/03/2019 -> 18/03

16/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/03: 44,99 (Ăn 44,99) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/03/2019 -> 15/03

15/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/03: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 14/03: 36,63 60 điểm/cặp
Ngày 15/03: 36,63 (Ăn 63) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/03/2019 -> 14/03

12/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/03: 49,94 (Ăn 49,94) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/03/2019 -> 12/03

11/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/03: 13,31 20 điểm/cặp
Ngày 11/03: 13,31 (Ăn 13) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/03/2019 -> 11/03

9/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/03: 8,80 (Ăn 08) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 07/03/2019 -> 09/03

8/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/03: 54,42 20 điểm/cặp
Ngày 08/03: 54,42 60 điểm/cặp
Ngày 09/03: 54,42 (Ăn 42) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 04/03/2019 -> 06/03

6/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/03: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 05/03: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 06/03: 26,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 02/03/2019 -> 04/03

3/3/2019 789719 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/03: 28,82 20 điểm/cặp
Ngày 03/03: 28,82 (Ăn 82,82,82) 60 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.