Cao thủ chốt số - Hùng Cường

trang chủ → cao thủ chốt số - hùng cường

Cao thủ chốt số Hùng Cường là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 25/02/2018 -> 27/02

27/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/02/2018: 12,21 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/02/2018: 12,21 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 24/02/2018 -> 26/02

24/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/02: 8,80 (Ăn 08) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/02: 8,80 (Ăn 08) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 23/02/2018 -> 25/02

23/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/02: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/02: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 20/02/2018 -> 22/02

22/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 21/02: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 22/02: 26,62 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/02: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 21/02: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 22/02: 26,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/02/2018 -> 14/02

14/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/02: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 13/02: 12,21 60 điểm/cặp
Ngày 14/02: 12,21 (Ăn 12) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/02: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 13/02: 12,21 60 điểm/cặp
Ngày 14/02: 12,21 (Ăn 12) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/02/2018 -> 11/02

11/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/02: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 10/02: 27,72 60 điểm/cặp
Ngày 11/02: 27,72 (Ăn 27) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/02: 27,72 20 điểm/cặp
Ngày 10/02: 27,72 60 điểm/cặp
Ngày 11/02: 27,72 (Ăn 27) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/02/2018 -> 10/02

8/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 15,51 (Ăn 15,15) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/02: 15,51 (Ăn 15,15) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 07/02/2018 -> 09/02

7/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/02: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/02: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 04/02/2018 -> 06/02

6/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/02: 8,80 20 điểm/cặp
Ngày 05/02: 8,80 60 điểm/cặp
Ngày 06/02: 8,80 (Ăn 80) 200 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/02: 8,80 20 điểm/cặp
Ngày 05/02: 8,80 60 điểm/cặp
Ngày 06/02: 8,80 (Ăn 80) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 03/02/2018 -> 05/02

3/2/2018 452333 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.