Cao thủ chốt số - Hùng Cường

trang chủ → cao thủ chốt số - hùng cường

Cao thủ chốt số Hùng Cường là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 23/09/2018 -> 25/09

25/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/09/2018: 17,71 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 22/09/2018 -> 24/09

22/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/09: 57,75 (Ăn 57,75) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 19/09/2018 -> 21/09

21/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/09: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 20/09: 67,76 60 điểm/cặp
Ngày 21/09: 67,76 (Ăn 67) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 18/09/2018 -> 20/09

18/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/09: 2,20 (Ăn 20,20,20) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09

17/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/09: 67,76 20 điểm/cặp
Ngày 16/09: 67,76 60 điểm/cặp
Ngày 17/09: 67,76 (Ăn 76,76) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 14/09/2018 -> 16/09

14/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/09: 12,21 (Ăn 12) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 12/09/2018 -> 14/09

13/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/09: 36,63 20 điểm/cặp
Ngày 13/09: 36,63 (Ăn 36,36) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/09/2018 -> 12/09

11/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/09: 4,40 20 điểm/cặp
Ngày 11/09: 4,40 (Ăn 04,40) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/09/2018 -> 11/09

9/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/09: 46,64 (Ăn 46) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/09/2018 -> 10/09

8/9/2018 634872 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/09: 12,21 (Ăn 21) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.