Cao thủ chốt số - Hùng Cường

trang chủ → cao thủ chốt số - hùng cường

Cao thủ chốt số Hùng Cường là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 16/01/2019 -> 18/01

18/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/01/2019: 37,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 13/01/2019 -> 15/01

15/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/01: 07,70 20 điểm/cặp
Ngày 14/01: 07,70 60 điểm/cặp
Ngày 15/01: 07,70 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 10/01/2019 -> 12/01

12/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/01: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 11/01: 23,32 60 điểm/cặp
Ngày 12/01: 23,32 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 09/01/2019 -> 11/01

9/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/01: 22,77 (Ăn 77) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 08/01/2019 -> 10/01

8/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/01: 56,65 (Ăn 56) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 07/01/2019 -> 09/01

7/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/01: 37,73 (Ăn 37) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 05/01/2019 -> 07/01

6/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/01: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 06/01: 23,32 (Ăn 32) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 04/01/2019 -> 06/01

4/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/01: 24,42 (Ăn 42,42) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 02/01/2019 -> 04/01

3/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/01: 11,66 20 điểm/cặp
Ngày 03/01: 11,66 (Ăn 66) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Hùng Sơn từ ngày 30/12/2018 -> 01/01

1/1/2019 743854 Cao thủ chốt số - Hùng Cường

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/12: 0,55 20 điểm/cặp
Ngày 31/12: 0,55 60 điểm/cặp
Ngày 01/01: 0,55 (Ăn 00) 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.