Cao thủ chốt số - Thái Sơn

trang chủ → cao thủ chốt số - thái sơn

Cao thủ chốt số Thái Sơn là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 16/02/2019 -> 18/02

18/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/02: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 17/02: 24,42 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 15/02/2019 -> 17/02

15/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/02: 38,83 (Ăn 38) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/02/2019 -> 16/02

14/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/02: 26,62 (Ăn 62) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/02/2019 -> 13/02

11/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/02: 59,8 (Ăn 59) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 09/02/2019 -> 11/02

10/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/02: 33,88 20 điểm/cặp
Ngày 10/02: 33,88 (Ăn 33) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 03/02/2019 -> 05/02

5/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/02: 25,52 20 điểm/cặp
Ngày 04/02: 25,52 60 điểm/cặp
Ngày 05/02: 25,52 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 31/01/2019 -> 02/02

2/2/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/01: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 01/02: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 02/02: 58,85 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 28/01/2019 -> 30/01

30/1/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/01: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 29/01: 22,77 60 điểm/cặp
Ngày 30/01: 22,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 26/01/2019 -> 28/01

27/1/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/01: 23,32 20 điểm/cặp
Ngày 27/01: 23,32 (Ăn 23) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/01/2019 -> 25/01

25/1/2019 408585 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/01: 68,86 20 điểm/cặp
Ngày 24/01: 68,86 60 điểm/cặp
Ngày 25/01: 68,86 200 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.