Cao thủ chốt số - Thái Sơn

trang chủ → cao thủ chốt số - thái sơn

Cao thủ chốt số Thái Sơn là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 19/04/2018 -> 21/04

21/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/04: 52,93 20 điểm/cặp
Ngày 20/04: 52,93 60 điểm/cặp
Ngày 21/04: 52,93 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 16/04/2018 -> 18/04

18/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/04: 15,51 20 điểm/cặp
Ngày 17/04: 15,51 60 điểm/cặp
Ngày 18/04: 15,51 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 13/04/2018 -> 15/04

15/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/04: 18,81 20 điểm/cặp
Ngày 14/04: 18,81 60 điểm/cặp
Ngày 15/04: 18,81 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 10/04/2018 -> 12/04

12/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/04: 04,40 20 điểm/cặp
Ngày 11/04: 04,40 60 điểm/cặp
Ngày 12/04: 04,40 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/04/2018 -> 10/04

9/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/04: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 09/04: 58,85 (Ăn 85) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 07/04/2018 -> 09/04

7/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/04: 18,81 (Ăn 18) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 06/04/2018 -> 08/04

6/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/04: 40,71 (Ăn 40,71) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 03/04/2018 -> 05/04

5/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/04: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 04/04: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 05/04: 58,85 (Ăn 58) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 31/03/2018 -> 02/04

2/4/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/03: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 01/04: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 02/04: 24,42 (Ăn 42) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 30/03/2018 -> 01/04

30/3/2018 261655 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/03: 58,85 (Ăn 85) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.