Cao thủ chốt số - Thái Sơn

trang chủ → cao thủ chốt số - thái sơn

Cao thủ chốt số Thái Sơn là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 10/12/2018 -> 12/12

12/12/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/12: 46,64 20 điểm/cặp
Ngày 11/12: 46,64 60 điểm/cặp
Ngày 12/12: 46,64 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 09/12/2018 -> 11/12

9/12/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/12: 27,72 (Ăn 27) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 07/12/2018 -> 09/12

8/12/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/12: 89,98 20 điểm/cặp
Ngày 08/12: 89,98 (Ăn 89,98) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 04/12/2018 -> 06/12

6/12/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/12: 07,70 20 điểm/cặp
Ngày 05/12: 07,70 60 điểm/cặp
Ngày 06/12: 07,70 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 02/12/2018 -> 04/12

3/12/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/12: 14,41 20 điểm/cặp
Ngày 03/12: 14,41 (Ăn 14) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 29/11/2018 -> 01/12

1/12/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/11: 17,71 20 điểm/cặp
Ngày 30/11: 17,71 60 điểm/cặp
Ngày 01/12: 17,71 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 28/11/2018 -> 30/11

28/11/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/11: 56,65 (Ăn 56,65,65) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 26/11/2018 -> 28/11

27/11/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/11: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 27/11: 26,62 (Ăn 26) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 23/11/2018 -> 25/11

25/11/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/11: 39,93 20 điểm/cặp
Ngày 24/11: 39,93 60 điểm/cặp
Ngày 25/11: 39,93 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 22/11/2018 -> 24/11

22/11/2018 384946 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/11: 57,75 (Ăn 75) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.