Cao thủ chốt số - Thái Sơn

trang chủ → cao thủ chốt số - thái sơn

Cao thủ chốt số Thái Sơn là một trong những người chơi xổ số lâu đời, và gắn bó với website soicauxosomb. Giống như các cao thủ khác, anh thường bắt số dựa trên phương pháp soi cầu là phương pháp chủ đạo của website.

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 15/10/2018 -> 17/10

17/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/10: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 16/10: 26,62 60 điểm/cặp
Ngày 17/10: 26,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 14/10/2018 -> 16/10

14/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/10: 57,75 (Ăn 57,57) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 13/10/2018 -> 15/10

13/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/10: 69,96 (Ăn 69) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 12/10/2018 -> 14/10

12/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/10: 23,32 (Ăn 32) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 11/10/2018 -> 13/10

11/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/10: 23,32 (Ăn 32,32) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 08/10/2018 -> 10/10

10/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/10: 78,87 20 điểm/cặp
Ngày 09/10: 78,87 60 điểm/cặp
Ngày 10/10: 78,87 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 06/10/2018 -> 08/10

7/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/10: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 07/10: 26,62 (Ăn 62) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 05/10/2018 -> 07/10

5/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/10: 78,87 (Ăn 87) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 04/10/2018 -> 06/10

4/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/10: 1,10 (Ăn 01) 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số - Thái Sơn từ ngày 03/10/2018 -> 05/10

3/10/2018 358230 Cao thủ chốt số - Thái Sơn

HOTLINE ZALO: 0188.320.1241

Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/10: 26,62 (Ăn 62) 20 điểm/cặp

 ©  2012 Maximus. All Rights Reserved.